Reference

Vše
Čistá voda
Odpadní voda

Šlapanicko

Posílení skupinového vodovodu, II. etapa

VDJ Novosedly

Oprava technologie

ČS Holíč

Výměna čerpadel

ČS Holdošov Mlyn

Rozšíření vodního zdroje

ČOV Vrakuňa

Rekonstrukce strojovny vyhnívacích nádrží

ČOV Sudoměřice

Kompletní rekonstrukce technologie

ČOV Brno Modřice

Úprava provozování usazovacích nádrží

ČOV Lysice

Dodávka kompletní technologie ČOV

ČOV Čekyně

Kompletní dodávka technologické a elektrické části

VDJ Turold

Oprava technologie

VDJ Ivanovice

Kompletní dodávka strojně technologické části

ČS Štítary

Výměna potrubí výtlaku surové vody DN500