Reference

Vše
Čistá voda
Odpadní voda

ČOV Sudoměřice

Kompletní rekonstrukce technologie

ČOV Brno Modřice

Úprava provozování usazovacích nádrží

ČOV Lysice

Dodávka kompletní technologie ČOV

ČOV Čekyně

Kompletní dodávka technologické a elektrické části

VDJ Ivanovice

Kompletní dodávka strojně technologické části

ČS Štítary

Výměna potrubí výtlaku surové vody DN500