VDJ Turold

Investor:   Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Zakázka:   VDJ Turold - Oprava technologie
Cena díla:   
cca 1,6 Mio Kč
Realizace:   2021

Předmětem zakázky byla oprava technologie stávajícího zemního dvoukomorového vodojemu o celkovém objemu 200 m3 v Mikulově.  

Jednalo se zejména o výměna původních ocelových potrubních rozvodů v akumulačních nádržích a armaturní komoře za nové v nerezové oceli v jakosti DIN 1.4571.
Při výměně technologie zároveň došlo výměně dveří do obou akumulačních nádrží a žebříků za nerezové a odpadní kanály byly opatřeny kompozitními rošty stejně jako vstup do spodní části AK.

Oprava vodojemu probíhala při plné odstávce a pro zajištění zásobování pitnou vodou, bylo přistoupeno k dočasné instalaci tlakem řízených frekvenčních měničů ve VDJ na ul. Bezručova, z něhož se opravovaný VDJ plní. Tak bylo dosaženo konstantního tlaku v síti bez přerušení dodávky pitné vody.