ČOV Sudoměřice

Investor:   Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Zakázka:   ČOV Sudoměřice - Kompletní rekonstrukce technologie
Cena díla:   cca 7,5 Mio Kč
Realizace:   2018 – 2019

Předmětem zakázky byla kompletní rekonstrukce technologie původní ČOV v obci Sudoměřice. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou po rekonstrukci 1960 EO s nízko zatíženým aktivačním systémem a s odstraňováním sloučenin dusíku procesem biologické nitrifikace a denitrifikace. Instalována je vstupní čerpací stanice se separací pevných částic a strojní mechanické předčištění. Stabilizace kalu je prováděna aerobně jako součást aktivačního procesu prostřednictvím povrchových duálních aerátorů AIRE-O2® TRITON® 2.0 10HP. Dosazovací nádrž s mechanickým stíráním dna a hladiny byla navržena zkonstruována, vyrobena a dodána naší společností dle specifických požadavků investora. Přebytečný kal je možné skladovat v kalojemu případně jej lze odvodnit prostřednictvím linky kalolisu. Dodaná technologie ČOV splňuje požadované parametry rekonstrukce.