ČOV Čekyně

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Cena díla: 5.590.041 Kč

Termín realizace: 2020 – 2021

Předmětem zakázky bylo vystrojení technologické a elektrické části nové ČOV s kapacitou 1200 EO. ČOV byla navržena jako dvoulinková mechanicko-biologická tvořená mechanickým předčištěním, nízko zatíženou aktivací s předřazenou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Technologicky je ČOV sestavena z kompaktní čerpací stanice, akumulační nádrže, multifunkčního zařízení mechanického předčištění, z rozdělovacího objektu, dvou biologických linek, dmychárny a kalové nádrže. Součástí ČOV je také zařízení pro srážení fosforu. Přebytečný kal je aerobně stabilizován a připraven na odvoz k další likvidaci. Zakázka splňuje projektované parametry a požadavky provozovatele.