ČOV Čekyně

Investor:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Zakázka:   ČOV Čekyně - Kompletní dodávka technologické a elektrické části
Cena díla:   cca 5,6 Mio Kč
Realizace:   2020 – 2021

Předmětem zakázky bylo vystrojení technologické a elektrické části nové ČOV s kapacitou 1200 EO. ČOV byla navržena jako dvoulinková mechanicko-biologická tvořená mechanickým předčištěním, nízko zatíženou aktivací s předřazenou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Technologicky je ČOV sestavena z kompaktní čerpací stanice, akumulační nádrže, multifunkčního zařízení mechanického předčištění, z rozdělovacího objektu, dvou biologických linek, dmychárny a kalové nádrže. Součástí ČOV je také zařízení pro srážení fosforu. Přebytečný kal je aerobně stabilizován a připraven na odvoz k další likvidaci. Zakázka splňuje projektované parametry a požadavky provozovatele.