Technologie pro aeraci a míchání vod

Společnost ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. jako výhradní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku dodává inovativní povrchové pneumatické aerační zařízení americké společnosti Aeration Industries International, LLC, která jsou určena především k míchání a provzdušňování aktivačních nádrží čistíren odpadních vod a míchání kalů v uskladňovacích nádržích. Zároveň je možné jejich využití pro provzdušňování rybochovných zařízení či vodních ploch a ke zlepšení kvality vody.

Zařízení Aire-O2 se vyznačují jedinečnými vlastnostmi, především pak kombinací unikátního systému míchání s jemnobublinným provzdušňováním nebo jen samostatným mícháním. Montáž povrchových aerátorů je možná bez nutnosti vypuštění nádrže a díky snadné instalaci pomocí konzoly na stěnu nádrže, lávku nebo plovák je možné zařízení ihned po instalaci používat.

Spolehlivost tohoto technicky výhodného a osvědčeného řešení potvrzuje vysoké množství více než 72 000 kusů instalovaných zařízení po celém světě od roku 1974.

 
 
 

Technologie pro regulaci vod

Společnost ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. jako výhradní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku dodává inovativní regulační, řídící a čistící systémy pro nakládání s dešťovými vodami německé společnosti BGU UMWETSCHUTZANLAGEN GMBH.

Jedná se o zařízení sloužící k regulaci odtoku a průtoku, odlučování pevných látek na odlehčovacích komorách, vyplachování dešťových zdrží, zařízení pro protipovodňové objekty a příslušné doplňky vč. řídicích systémů.

 
 
 

Nástroje pro čištění kanalizací

Společnost ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. je obchodním zástupcem německé společnosti Brendle GmbH, a její dceřinou společností DUEBRE, která se již více než 40 let zabývá vývojem a výrobou precizních nástrojů a hlavic pro vysokotlaké čištění kanalizací.