VDJ Novosedly

Investor:   Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Zakázka:   VDJ Novosedly - Oprava technologie
Cena díla:  cca 6,05 Mio CZK
Realizace:   2021

Předmětem zakázky byla oprava technologie a zámečnických konstrukcí starého a nového vodojemu v obci Novosedly. Oba vodojemy mají objem 500 m3.

V případě starého vodojemu se jednalo o výměnu stávajícího ocelového a litinového potrubí za potrubí z nerezavějící oceli DIN 1.4571 (chemická nerez) a to v dimenzi DN200, DN150, DN80 a DN50. V případě nového vodojemu bylo použito svařované potrubí PE100 RC v dimenzi DN200 (d225), DN150 (d160), DN100 (d110) a DN80 (d90).

Pro prostupy ve stěnách vodojemu bylo použito potrubí z tvárné litiny v příslušné dimenzi. Propojovací potrubí mezi vodojemy a mezi starým vodojemem a AŠ bylo taktéž vyměněno za nové potrubí PE100 RC o dimenzi DN200 (d225) a DN250 (d280) v tlakové řadě PN10 (SDR 17).

Výměna potrubí se týkala všech rozvodů, tzn. přívodního, odběrného a odpadního potrubí, včetně potrubí přepadu a rovněž byly vyměněny armatury v daných dimenzích a zámečnické konstrukce.

Svařování bylo provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN.