ČS Štítary

Investor:   VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí, Třebíč
Zakázka:   ČS Štítary - Výměna potrubí výtlaku surové vody DN500 a jeřábu
Cena díla:   
cca 4,6 Mio Kč
Realizace:   2018 – 2019

Popis zakázky: Předmětem zakázky byla výměna zdvojeného ocelového potrubí DN500 o délce 100 metrů sloužícího k výtlaku surové vody z plovoucí čerpací stanice Vranovské nádrže směrem na ÚV Štítary o kapacitě 92 l/s. Potrubí je vedeno po strmém břehu Vranovské nádrže se sklonem až 45° bez možnosti přístupu těžké techniky, proto bylo nutné navrhnout řešení, které by zohlednilo dané podmínky. Po zvážení všech možností a analýze jejich finanční náročnosti, jsme se po dohodě s investorem rozhodli pro realizaci zakázky za pomocí helikoptér.

Po důkladném naplánování byla celá akce rozdělena do dvou etap. V první etapě došlo k výměně první větve výtlačného potrubí. Tato část proběhla ve dvou dnech na podzim roku 2018. Další etapa, která proběhla v roce 2019, zahrnovala kromě výměny druhé větve výtlačného potrubí i výměnu jeřábu sloužícího k obsluze čerpací stanice. Na základě zkušeností z první etapy, jsme se rozhodli pro změnu montážního postupu, tak aby akce mohla být provedena za jeden montážní den.