ZEMSKÝ Rohatec

Naše společnost je vaším partnerem pro dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

Realizaci díla zajišťujeme včetně stavebních prací, elektroinstalace a ASŘTP - jedná se zejména o úpravny vod, čerpací a přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod, kotelny, technologické linky v potravinářství a pod.

Dodáváme a montujeme

Dodáváme a montujeme

stroje a čerpadla na čistou a odpadní vodu pro průmysl i pro domácnosti

provzdušňovací a míchací zařízení pro čistírny odpadních vod, přírodní a umělé vodní nádrže a pod.

Vyrábíme

Vyrábíme

z nerezových materiálů – trubní rozvody, nerezové skříně, dveře, žebříky...

česle, česlicové koše, ruční a elektrické zdvihací zařízení, hydranty a cisterny

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak