ČS Holdošov Mlyn

Investor:   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Název:   Rozšíření vodního zdroje Holdošov Mlyn – studna HVH-2, HVH-4 a AŠ Hradište
Cena díla:   cca 28 tis. EUR
Realizace:   2021 - 2022

Předmětem zakázky bylo strojně-technologické vystrojení studní a HVH2-A a AŠ1 Hradiště. Do vrtů o hloubce 73 m a 80 m byly umístěny čerpadla s příslušnými parametry a na výtlačných potrubích DN100 a DN80. Jednotlivé segmenty jsou spojeny na míru vyrobenými přírubami, které mají speciální tvar (vybrání a otvory pro instalaci příslušenství do vrtu). Segmenty potrubí mají úchyty sloužící k vytažení potrubí z vrtu pomocí jeřábu, který je umístěný na vrtem. Záhlaví studny tvoří příruba DN300 opatřená potrubím s odvzdušňovacím ventilem a průchodkami pro kabely. Před vodoměrem jsou na horizontální větvi DN125 osazeny zpětná klapka, filtr a mezipřírubová klapka.

Armaturní šachta AŠ1 Hradiště je podzemní objekt na vodovodním potrubí DN250 z VZ Holdošov Mlyn do ÚV Osuské. AŠ1 Hradiště slouží jako propojovací šachta a zdroj pitné vody z VZ Holdošov Mlyn a VZ Tri Mlyny pro obec Hradiště. V rámci naší dodávky jsme realizovali montáž potrubních rozvodů DN250, DN150 a DN80. včetně armatur a automatické tlakové stanice s tlakovou nádobou. Všechny práce byly provedeny dle platných norem a vyhověly předepsaným zkouškám.