ČOV Vrakuňa

Investor:   BIOENERGY, a.s.
Zakázka:   Rekonstrukce strojovny vyhnívacích nádrží VN1 – VN4 (1. etapa)
Cena díla:   
cca 223 tis. EUR
Realizace:   2021 - 2022

Předmětem zakázky byla rekonstrukce vyhnívacích nádrží 2. stupně VN3 a VN4, kde jsme prováděli práce na vrchní části vyhnívacích nádrží ve výšce 25 metrů, výměnu poklopů VN3 a VN4, renovaci a výměnu části zámečnických konstrukcí (zábradlí, podesty a schodišťové stupně doplněné kompozitními rošty). Na vrcholu nádrže byl namontován sběrač bioplynu a kapalinová pojistka. Všechny ocelové potrubí a armatury byly vyměněny a za nerezové potrubí a armatury v původních trasách. Potrubí v exteriéru bylo následně zatepleno.

Práce byly prováděny z lešení a za pomoci jeřábu. Při realizaci díla se dbalo na zvýšenou bezpečnost z důvodu možnosti výskytu bioplynu. Na všech potrubích proběhly zkoušky těsnosti dle platných norem.