ČOV Brno Modřice

Investor:   Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Zakázka:   ČOV Modřice - Úprava provozování usazovacích nádrží
Cena díla:  
cca 4,5 Mio Kč
Realizace:   2019

Předmětem zakázky byla úprava čtyř primárních usazovacích nádrž, každá o průměru 36 metrů a maximálním průtoku 800 l/s, a jejich rozdělovacího nátokového objektu. Celá akce byla realizována za plného provozu ČOV o kapacitě 530.000 EO.

Úpravy všech čtyř nádrží spočívaly v navýšení jejich kapacity, čehož bylo dosaženo zvýšením stávajících ocelových žlabů UN1 – UN3, které byly lokálně vyspraveny, v případě UN4 byl dodán kompletně nový ocelový žlab. Na obvodové žlaby byly poté nainstalovány nové norné stěny a přelivné zubaté hrany z nerezové oceli. Zároveň došlo k úpravě stíracích

mechanismů rotačních mostů vč. systému odstraňování plovoucích tukových nečistot. Všechny ocelové části byly povrchově upraveny. Během několikahodinové odstávky byla rovněž nainstalována nová nerezová norná stěna rozdělovacího objektu.