Šlapanicko

Investor:   Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Zakázka:   Šlapanicko - Posílení skupinového vodovodu, II. etapa
Cena díla:   cca 12,3 Mio Kč
Realizace:   2020 - 2022

Součástí naší dodávky u této zakázky byla kompletní strojně-technologická a elektro-technologická část. Rekonstruované a nové vodovodní objekty a řady plní nyní funkci zásobení obyvatel pitnou vodou. Smyslem stavby bylo rozšíření skupinového vodovodu (SV) Říčky o další obce směrem na jih, tzn. Blažovice, Prace, Kobylnice a Ponětovice. Navržená koncepce zahrnovala napojení těchto obcí na zdroj Říčky, nicméně ponechala stále možnost jejich zásobení ze Šlapanic. Stavba navazuje na již zrealizovanou I. etapu. Součástí této akce je další úprava zdroje Říčky, dále zkvalitnění a zpřehlednění vodárenského systému v obcích Sivice, Pozořice, Kovalovice, Tvarožná a Prace.

Dodávky byly realizovány na těchto konkrétních objektech:
- VDJ Sivice
- VDJ Pozořice 1
- VDJ Pozořice 2
- VDJ Pozořice 3
- VDJ Tvarožná
- VDJ Prace
- AO Jiříkovice
- AŠ Jiříkovice
- AŠ Kobylnice
- AŠ Prace
- AŠ Maxlůvka
- VDJ Kovalovice
- AŠ nad vrtem (Říčky)
- Provizorní RŠ (po realizaci demontováno)
- Provizorní PČS (po realizaci demontováno)