ČOV Lysice

Investor: Městys Lysice, Horní náměstí 157, 679 71 Lysice

Cena díla: 16.421.909 Kč

Termín realizace: 2019 - 2020

Předmětem zakázky byla dodávka kompletní ČOV o kapacitě 2500 EO na zelené louce, která zahrnovala technologickou, elektrickou i zámečnickou část. Technologie ČOV je dvoulinková a skládá se z čerpací stanice odpadních vod, dešťové zdrže, mechanického předčištění, aktivačních nádrží, dosazovacích nádrží, dmychárny s armaturní komorou, uskladňovacích nádrží kalu a odvodnění kalů. V součinnosti s generálním dodavatelem stavby byly jednotlivé celky dodávány průběžně tak, aby byl splněn termín zprovoznění ČOV zadaný investorem.