VDJ Ivanovice

Investor:   Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Zakázka: VDJ Ivanovice - Kompletní dodávka strojně technologické části
Cena díla:
   cca 1,75 Mio Kč
Realizace:   2020 – 2021

Předmětem zakázky bylo kompletně nové vystrojení strojně-technologické části VDJ Ivanovice s kapacitou 2 x 550 m3. Během realizace bylo nutné zajistit provoz části VDJ tak, aby bylo zajištěno provizorní zásobování spotřebišť pitnou vodou. Původní technologie byla postupně demontovaná v celém rozsahu. Potrubní trasy byly nově instalovány v té nejvyšší kvalitě vhodné pro použití na pitnou vodu včetně použití moderních armatur. Pro zajištění tlakových poměrů spotřebiště byla osazena AT stanice renomovaného výrobce. Dodávky a montáže proběhly v souladu s požadavky provozovatele a celé nerezové vystrojení vodojemu bylo zaizolováno.