ČS Holíč

Investor:   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zakázka:   ČS Holíč - výměna čerpadel
Cena díla:   cca 82 tis. EUR
Realizace:   2021

Předmětem zakázky byla „Modernizace stavebně-technologické části zařízení ČS Holíč“ sestávající se z dodávky, demontáže a montáže čerpadel a technologického potrubí DN350 sloužící pro zásobování pitnou vodou města Skalica.

Stávající čerpadla a ocelové potrubí umístěné ve strojovně v přízemí byly demontovány. V suterénu úpravny vody v čerpací stanici byly realizovány nové betonové základy, na které byly nové čerpadla osazeny. Nové sací potrubí DN350 je napojeno na stávající příruby společného sacího potrubí DN600.

Na sacím potrubí je osazena ruční uzavírací klapka DN350. Na nové výtlačné potrubí DN300 byla osazena axiální zpětná klapka DN300 a ruční uzavírací klapka DN300. Výtlačné potrubí jsou spojeny do společného výtlačného potrubí vedeného 2 metry nad podlahou suterénu. Součástí dodávky bylo i řešení zapnutí a vypnutí chodu čerpadel přes frekvenční měniče. V přízemí úpravny ČS je umístěný nový motorický rozvaděč RM2. Přenos signálů z rozvaděče RM2 jde do stávajícího dozorného rozvaděče DT ve velíně.