O nás

O společnosti ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Na začátku 90. let založil pan Jan Zemský jako fyzická osoba živnost v profesích zámečnictví a kovovýroba. Od prvních kroků v podnikání bylo středem jeho pozornosti provádění prací a činností, které souviseli s vodním hospodářstvím.

Jako dlouholetý pracovník v tomto oboru, který znal technické vybavení vodárenských a čistírenských objektů, byl veden touhou vybudovat firmu, která bude schopná řešit potřeby vlastníků a provozovatelů vodovodů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod, čerpacích stanic apod.

Postupem doby, kdy od lehčích montážních a opravárenských prací směřoval ke kompletním dodávkám a montážím technologických celků a dodávkám „staveb na klíč“, rozhodl se v roce 2004 založit společnost s ručením omezeným. V té době bylo jméno Zemský spojeno zejména s výrobou zdvihacích zařízení, česlicových košů, cisteren pro převoz pitné vody, ale také jako obchodní zastoupení společnosti Brendle GmbH&Co.

Vznik společnosti s ručením omezeným a následná certifikace podle norem ISO 9001:2008 a dle ISO 14001:2004 byli posunem do zájmu velkých stavebních společností, pro které se společnost stala partnerem.

I v současné době se tým pracovníků společnosti snaží individuálním přístupem nejen naplňovat požadavky jednotlivých zákazníků ale i pomáhat při hledání optimálního řešení daných problémů. Samozřejmostí při realizaci zakázek jakéhokoliv rozsahu je přizpůsobení se zákazníkovi, vysoká profesionalita zpracování. Pro plnění zakázek využívá společnost vlastní výrobní prostory, vybavené stroji a prostředky které slouží pro práci jak s nerezovými materiály (tvoří cca 70% objemu), tak i s uhlíkatou ocelí třídy 11. Momentálně disponuje kolektivem cca 35 pracovníků na pozicích řídících, THP a v dělnických profesích.

Certifikace norem podle ČS EN ISO 9001:2016, ČS EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008

Naše společnost v roce 2006 úspěšně prošla prvním auditem pro obě výše uvedené normy. Certifikaci provedla firma BVQI Czech Republic, s.r.o. Audit ověřil správnost implementace výše uvedených norem do postupů ve výrobě, servisu i obchodní činnosti a naše firma se tak připojila k ostatním firmám kompatibilním se systémy řízení jakosti a ochrany životního prostředí.

   Certifikát ČSN EN ISO 9001 2016 1.část 1 11Certifikát ČSN EN ISO 14001 2016 1.část 2 122Certifikát ČSN OHSAS 18001 2008 1.část 3 13Zásady kvality OŽP BP 4 1

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak