O společnosti

Jsme dlouhodobým ověřeným dodavatelem v oborech vodního hospodářství a stavebnictví.

Hlavní činností jsou instalace nových a rekonstrukce stávajících technologií a potrubních rozvodů ve vodárenských objektech, zejména pak v úpravnách vody, vodojemech, čerpacích a přečerpávacích stanicích, armaturních komorách, akumulačních nádržích stejně jako výstavba nových, rekonstrukce a intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod v rozsahu dodávky a montáže technologických částí (čerpací stanice, dešťové zdrže, mechanické předčištění atd.) včetně vlastních konstrukcí vyplachovacích van, vybavení dosazovacích a uskladňovacích nádrží, dodávky elektroinstalací vč. automatických systémů řízení.

Cílem naší společnosti je nabídnout zákazníkům špičkové a vysoce kvalitní produkty, vyrobené školenými pracovníky a proto v rámci komplexního zajištění instalace vodárenských technologií vyrábíme vlastní zámečnické výrobky z nerezu a černé oceli, jako jsou zdvihací zařízení, drapáky štěrku, česlicové koše a zámečnické konstrukce (žebříky, zábradlí, poklopy, obslužné lávky atd.). Součástí našeho portfolia je rovněž výroba hydrantů a hydrantových nástavců, tlakových dveří a dveří akumulačních komor, vyplachovacích van, vybavení dosazovacích a uskladňovacích nádrží apod.

Jako řešení pro náhradní zásobování pitnou vodou nabízíme celonerezové dvouplášťové zateplené cisterny o objemu od 1 m3 do 6 m3, které jsou vyráběny s ohledem na vysoké hygienické požadavky a bezpečnost dodávek.

Veškerá činnost společnosti probíhá s důrazem na kvalitu a vizuální dojem za dodržování norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

Naše společnost dbá o vzdělávání svých zaměstnanců a proto byl v letech 2017 – 2019 realizován projekt Jsme tu pro vás financovaný na základě podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Zároveň se neustále snažíme přicházet s inovativními řešeními pro nakládání s odpadními vodami. Z tohoto důvodu jsme roce 2021 ve spolupráci s VUT Brno realizovali projekt Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému míchání a aerace.