Česlicové koše

Česlicové koše

  • Česlicové koše obvykle slouží jako ochrana čerpadel a vodárenských technologií proti vtoku plovoucích a hrubých nečistot.
  • Česlicové koše jsou spouštěny k nátoku pomocí vodících tyčí a obvyklým doplňkovým vybavením je i zdvihací zařízení příslušné nosnosti a provedení.
  • Česlicové koše jsou dodávány se světlostí průlin dle požadavku zákazníka a jejich konstrukce odpovídá konkrétním individuálním požadavkům. Jsou vybaveny výklopnými dvířky tak aby bylo snadné koš vyčistit.