Technologie ČOV

Technologické konstrukce čistíren odpadních vod

Dosazovací nádrže
  • Zajišťujeme kompletní návrh, výrobu a dodávku vystrojení dosazovacích nádrží různých typů, ať už strojně stíraných kruhových nebo dortmundského typu ale i další typy DN.
  • Odtok vyčištěné vody může být řešen pomocí děrovaného potrubí nebo přes zubatou přelivnou hranu. Pro stahování plovoucích nečistot používáme strojní stírání hladiny, skimmery či odtokové žlaby (v případě stabilní hladiny).
  • Rovněž jsme schopni podobně vystrojit i jakékoliv jiné sedimentační a uskladňovací nádrže.
Vyplachovací vany
  • Vyplachovací vana je zařízení sloužící k efektivnímu vyčištění usazených sedimentů a nečistot ze dna dešťových zdrží (příp. jiných retenčních objektů). Instaluje se nad maximální hladinu zdrže a po naplnění vany provozní vodou či přímo naředěnou odpadní vodou dojde k samovolnému vylití vody na prázdné dno nádrže, čímž se spláchne sediment směrem k odtoku.
  • Robustní nerezové provedení
  • Vyplachování celé šířky zdrže silnou vlnou
  • Bez nutnosti elektrického pohonu
  • Snadná dodatečná instalace
  • Minimální požadavky na údržbu