Brno, Shybka Královka

Rekonstrukce stavidel horního a dolního zhlaví v Brně bylo montováno celkem 9 stavidel. Tři stavidla třístranně těsnící s jedním stoupavým vřetenem o rozměrech 2500x4580mm a šest čtyřstranně těsnících stavidel s jedním stoupavým vřetenem o rozměrech 1450x4420mm.

Termín realizace: prosinec 2016

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak