ČOV Blatnička

Pro čištění odpadních vod v obci Blatnička byla vybudována mechanicko-biologická ČOV s nízkozatíženým aktivačním systémem. ČOV nyní odstraňuje též dusík procesem biologické nitrifikace a denitrifikace. Stabilizace kalu je prováděna aerobně jako součást aktivačního procesu.

Rekonstrukce ČOV s kapacitou 600 EO.

Během celé rekonstrukce byla využívána mobilní čistírna odpadních vod BCZ.

Termín realizace: březen – listopad 2016

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak